VIKTIG INFORMATION FÖR ICKE-SATANISTER, ATEISTER OCH DE SOM ÄR NYFIKNA PÅ ANDLIGHETRMATION 

2018 Update

Sann satanism är andlig alkemi och de gamla hedniska religioner som föregick kristendomen, islam och deras rot i judendomen från hundratals till tusentals år. Judendomen, kristendomen och islam stal rikligt från de ursprungliga gamla hedniska religionerna, tog bort all andlighet och ersatte den med lögner och fördärv. Vatikanen i den katolska kyrkan [den ursprungliga kristna kyrkan] har fungerat som en polisstyrka för att förfölja, tortera och mörda alla som hade någon hednisk andlig förmåga eller kunskap. [Se "Inqvisition"]. 

De judiska/kristna/islamiska så kallade "religionerna" har som enda syfte att vilseleda människor andligt och förneka dem andliga sanningar. Dessa program bygger på dyrkan av korruption och fokus på döden.

Sann satanism bygger på kunskap. För att lära sig sanningen måste man studera. Sanningen behöver inte förklaras på något visst sätt och behöver inte heller förstärkas, till skillnad från lögner. Den rena sanningen är något som du kan se själv. Det finns INGA medlare inom satanisnmen.

För de av er som är helt nya inom satanismen bör ni komma ihåg att det finns vissa andra sekter av satanister, eller människor som kallar sig satanister, som följer kristna lögner om vad de tror att satanismen är. Sann satanism överensstämmer inte på något sätt med judiska/kristna/islamiska påståenden, som alla är falska. En del av dessa människor är vilseledda, andra är infiltratörer och andra är av fiendesjälar. Var alltid medveten om dessa om du är ny. Joy of Satan har under många år varit utsatt för allvarliga attacker för att ha avslöjat fienden. Fienden har stängt ner våra webbplatser, grupper och forum upprepade gånger och har attackerat våra medlemmar på nätet, förtalat oss på ett ondskefullt sätt [de har inga argument och kan bara förtala, hitta på lögner och skällsord] och har infiltrerat och trollat varä forum och e-grupper i åratal.

Joy of Satan är en enorm webbplats som består av bokstavligen tusentals predikningar och artiklar. Vår personal är liten och vi har inte kunnat hålla jämna steg med den intensiva belastning av information som har kommit med forskning, studier, personliga erfarenheter och erfarenheterna från vårt enorma medlemskap, som totalt uppgår till tiotusentals, under åren. Det finns artiklar här som i ljuset av ny kunskap är föråldrade. Vi gör vårt bästa för att försöka hålla oss uppdaterade, men det mesta av denna nya kunskap läggs ut i e-grupperna och i våra Ancient Forums.

Vi har genom år av forskning lärt oss att judendomen, kristendomen och islam är konspirationer och bluffar av katastrofala proportioner. Bibeln är INTE "Guds" ord utan skapades och har förstärkts av människor som har tillskansat sig forntida andlig kunskap [det är därför Bibeln har siffror], och har använt denna kunskap för att bli som gudar, själva och för att förslava mänskligheten. Utan att de flesta människor vet om det har befolkningen varit under en intensiv självförtrollning i århundraden. Satan är SANNINGEN och sanningen kommer att göra dig fri.


"[Satanismen är] mänsklighetens ursprungliga religion"

-Satan


Joy of Satan Ministries har åtagit sig att återupprätta den sanna satanismen. Vi ser till den sanna skaparen av den religion som nu är känd som "satanism" och skaparen är Satan själv. Alltför länge har fiender och utomstående varit fria att definiera Satan och satanism för att passa deras egna agendor. Satan har sällan någonsin tillåtits tala för sig själv och avslöja vem han verkligen är och vad han verkligen handlar om. Satan är en verklig varelse. Han har interagerat med många under de senaste flera tusen åren och han har lämnat oss sina doktriner i Al Jilwah, Qu'ret Al Yezid och andra manuskript.


Satan passar inte på något sätt in i de judiska/kristna eller muslimska beskrivningar som felaktigt har definierat honom under så lång tid, och han överensstämmer inte heller med den karaktär som skildras av honom i Anton Laveys "Satanic Bible". För att verkligen lära känna Satan måste man gå till honom personligen, utan fördomar eller förväntningar. Man kommer att finna att han inte överensstämmer med den ena eller andra konfessionens föreställningar om "ondska" som man i århundraden dåraktigt och tanklöst har lagt på honom.


Sann satanism är prejudisk/kristen hedendom. Fakta är att judendomen, kristendomen och islam är senakomlingar och är en reaktion mot forntida hedendom som har föregått alla dessa tre program från hundratals till tusentals år.


Tyvärr har sökandet efter svar från externa källor varit ett vanligt tema inom satanismen eftersom så mycket kunskap systematiskt har tagits bort och förstörts av den kristna kyrkan. Den kristna kyrkan uppfann en falsk historia för att anpassa sig till sin agenda, som är att hålla andlig kunskap och makt i händerna på ett fåtal till nackdel för mänskligheten.


Joy of Satan Ministries erkänner eller erkänner inte judendom, kristendom eller islam som legitima religioner. Dessa är i själva verket program för att ersätta andlig kunskap med lögner och korruption, samtidigt som man pressar ut biljoner och åter biljoner dollar och psykisk energi, tillsammans med utnyttjande av mänskligt elände och lidande för att hålla otaliga rikedomar och andlig kunskap och makt i händerna på ett "utvalt" fåtal. 

Judendomen och kristendomen är också extremt nya, även om de försöker hävda motsatsen, och den senaste stora "religionen" är islam, som manifesterade sig för mindre än 1000 år sedan.

Vi upptäcker att dessa program bygger på stulna, fördärvade läror och metoder från de äldre religionerna och att de inte har något eget. 

Vi intar samma ståndpunkt när det gäller "Wicca" och "nypaganism". Båda dessa är senakomlingar (båda manifesterade sig på 1900-talet) och är korrumperade versioner av de ursprungliga religionerna, som överensstämmer med den judiska/kristna agendan att förslava världen genom att ta bort den sanna andligheten.


Våra mål är att upplysa människor om sanningen och avslöja alla de lögner som dessa nya så kallade "religioner" har skapat om Satan, satanism och satanister.


Vi erkänner inte och inte heller grupper som karakteriserar Satan eller satanismen med judiska/kristna begrepp, eller de, som likt den avlidne Anton Laveys Church of Satan-medlemmar, inte erkänner hans existens som en verklig varelse.


Vi erkänner inte organisationer, kyrkor etc. som påstår sig vara satanister, men som hämtar sin så kallade "satanism" direkt från den judiska/kristna Bibeln, som anpassar sig till judiska/kristna begrepp om Satan, demoner [de gamla hedniska gudarna] eller satanism. Sann satanism existerade långt före någon judisk/kristen bibel eller läror. Dessa människor är inte satanister, de är omvända kristna eller judar.


Informationen på den här webbplatsen är resultatet av mycket forskning och många lärjungars personliga interaktion med Satan och hans demoner som har väglett oss och instruerat oss om sanningen om den verkliga satanismens ursprung. Vi uppmuntrar dig att läsa och studera fritt och med ett öppet sinne. Endast när ens sinne är helt fritt och avprogrammerat kan sann upplysning och inlärning komma till stånd.

 

Den Sanna Satanismens Rötter och Ursprungand  

© Copyright 2003, 2004, 2005, 2006, [Updated 2018] Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457