Satanisk Information för Ateister & Andra Skeptiker


Här är ett viktigt budskap för ateister och de som anser att den ockulta, paranormala och astrala världen är obefintlig och/eller helt enkelt nonsens;
vänligen ta dig tid att läsa detta:

Jag har fått flera personliga e-postmeddelanden från före detta ateister och andra skeptiker som trodde att Satanism och det ockulta var inget annat än fantasi, resultat av en överaktiv inbillning och/eller orealistisk dårskap. Alla dessa människor skrev till mig för att de insåg till sin förvåning att Satan är *mycket* verklig.

Jag har också läst offentliga artiklar från olika källor där sekulära individer försökte experimentera med de ritualer som finns på den här webbplatsen för skojs skull. De fick definitivt påtagliga upplevelser, de dåliga.

Satanism är olikt konventionella religioner. De som öppnar sina sinnen för Satan *kommer* att uppleva honom. Tyvärr har Kristendomen och dess kohorter gett människor intrycket av att ande-/astralvärlden inte är något annat än en lögn. Lite eller ingenting andligt någonsin händer med dessa religioner. Deras anti-livsdoktriner är alla baserade på stulet material.  [Klicka här för att gå till Att Avslöja Kristendomen] från religioner som föregick dem. Detta material var ohyggligt förvrängd, med all andlig kunskap borttagen från det, och förvriden för att vara förenlig med deras agenda att andligt förslava världen; hålla andlig kunskap och kraft i händerna på ett fåtal.

Satanism är väldigt annorlunda. Satanism är i själva verket mänsklighetens URSPRUNGLIGA RELIGION. Satanism är baserad på de gamla religionerna som föregick Judendomen och Kristendomen för hundratals till tusentals år sedan.
Satanism skiljer sig också från andra moderna religioner genom att Satanism är baserad på vetenskap. Allt som hör till det ockulta kan förklaras med vetenskap. Tyvärr har Jude/Kristendomen hållit tillbaka mänskligheten på ett farligt sätt inom områdena vetenskap, teknik, förståelse för det ockulta och kunskap om själen. Många människor vet inte att Kristendomen alltid har varit och är inget annat än ett verktyg som används för att radera kunskap, speciellt andlig kunskap. Vår begränsade förståelse av kvantfysik har avslöjat lite om den mänskliga själen.

"Kirlianfotografering" avslöjar det faktum att vi har en aura. Kirlian-fotografering är en specialiserad form av fotografi, ungefär som röntgenbilder. Även om skeptiker försöker motsäga Kirlian-fotograferings validitet, finns det bilder på människors auror före och efter att ha utfört en hatha-yoga-session [som förstärker själens krafter] och det finns en märkbar skillnad, eftersom auran är mycket starkare efter sessionen och detta är något utövare upplever skarpt; "energikicken" efter sessionen överväldigar hela kroppen. Själen strålar. Tvivlar du på detta... öva hatha [fysisk yoga] korrekt i en månad eller mer och se bara om du inte börjar känna din själ.

Satanism är en religion för sinnet och själen. Den Amerikanska Regeringen och andra världsmakter är väl medvetna om denna förmåga hos människor och psykisk krigförings verkligheten, även om de håller mycket av detta borta från allmänheten. (Referenser finns längst ner på sidan.)

Oavsett vad du har lärt dig eller vad du är övertygad om vad som är irrationellt och meningslöst; Satan och hans Demoner är VÄLDIGT VERKLIGA. De är inte "onda" som den Kristna Kyrkan har skildrat dem. I själva verket är Satan inte förenlig med det Kristna eller Västerländska konceptet om "ondska". "God" och "ond" är inget annat än kulturella koncept; Satan överskrider detta.

Om du är oerfaren, ha detta i åtanke. Oavsett vilken formell utbildning du kan ha fått, lägg åt sidan allt du har fått lära dig och gå vidare med respekt. Människor som är seriösa och respektfulla ges samma sak av Satan och hans Demoner.

De som är ute efter skratt och kickar inbjuder till katastrofer. Satanism skiljer sig också mycket från andra religioner i det att när du väl öppnar en dörr för honom i ditt sinne, kommer det att vara permanent. Satanism är jämförbar med en enkelriktad gata där man bara kan gå framåt; det finns ingen återvändo. Jag vänder mig inte till de av er som är här för forsknings- eller skolastiska ändamål. En måste utföra ritualer och/eller avsiktligt agera på något sätt för att bjuda in Satan och/eller hans Demoner i ens liv. Satan pressar sig INTE på någon.

Min artikel här är avsedd att informera utomstående, ateister och andra skeptiker om sanningen rörande Satanism. Kom ihåg, behandla kunskapen du får här med seriös respekt och du kommer att klara dig fint. Utöver de e-postmeddelanden jag har fått från tidigare skeptiker, är mitt syfte med att skriva den här artikeln för att en grupp professionella personer, som var skeptiker, försökte tillkalla en Demon som ett skämt och jag blev uppmärksammad på det. De lärde sig den hårda vägen att Sataniska ritualer inte är något att ta lätt på eller att leka med. Avslutningsvis respekterar Satanister tankefrihet och stöder bestämt separationen av kyrka och stat. Vi missionerar inte, och vi trycker inte heller vår religion på någon. Jag anger bara några viktiga fakta för personer som har valt att besöka denna webbplats.
- Översteprästinnan Maxine Dietrich

Om mig själv: Även om jag växte upp som en Kristen, blev jag ateist i mitt tidiga tjugoårsåldern. Jag var en stark ateist i över femton år innan jag kom till Satanismen. Jag trodde inte ens på existensen av den mänskliga själen. Jag gick på universitetet, med inriktning mot fysik under ett antal år, och har varit en aktiv medlem i American Mensa.

Böcker att läsa rörande regeringens vetskap och inblandning i det "paranormala":