"DET FINNS INGEN ANNAN GUD ÄN JAG" "MED DENNA VETSKAP, VEM VÅGAR DYRKA KORANENS OCH BIBELNS FALSKA GUDAR ?" - SATAN
UR QU'RET AL-YEZID

© copyright 2002 - 2023 - Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457, CI-476909645 EU Copyright Number.

*Notera: De flesta av skrifterna på denna webbplats är upphovsrättsligt skyddade. Författaren ger tillstånd att skriva ut dessa för personligt bruk så länge de inte ändras.

Denna webbplats innehåller den svenska översättningen av www.joyofsatan.org.

"Mörker är ljus vänt ut och in" - Beelzebub

UPPDATERINGAR - 22/Mars/2022

VIKTIG INFORMATION FÖR ICKE-SATANISTER, ATEISTER OCH DE SOM ÄR NYFIKNA PÅ ANDLIGHET.

DONERA FÖR FRÄMJANDE AV SATANISM.


Det finns olika sekter inom Satanism. Joy of Satan Ministries är Andlig Satanism.

Satanism är inte en "Kristen uppfinning".

Satanism fördaterar Kristendomen och alla andra religioner.

Satanism handlar inte om spökar, trollar, vampyrer, Halloween monster eller andra relaterade existenser.

Satanism handlar inte om "ondska".

Satanism är inte en "reaktion på Kristendomen".

Satanism handlar inte om döden.

Äkta Satanism handlar om att lyfta och stärka mänskligheten, vilket var vår Sanne Skapare (Satans) avsikt.

Vi vet Satan/Lucifer som en verklig varelse.

Vi vet att Satan är mänsklighetens Sanne Fader och Skaparen Gud.

Vi vet att "Yaweh/Jehova" i bibeln är en påhittad existens, och att människorna som ligger bakom och framtvingar denna lögn, är mänsklighetens riktiga bluffmakarna och lögnens mästare. Detta är uppenbart i de många motsägelserna i den Judiska/Kristna Bibeln, som avslöjar att denna text är ett verk av människor som hade ockult kunskap och ingjöt den med kraft för att göra den trovärdig och för att väcka rädsla för att behärska.

Vi är laglydiga.

Vi förespråkar eller deltar INTE i något blods eller levande offer. Denna handling är Judisk/Kristen, som det står i deras Bibel- Femte Moseboken 12:27:
"Dina brännoffer, köttet såväl som blodet, skall du offra på Herrens, din Guds, altare. Blodet från dina slaktoffer skall hällas ut över Herrens, din Guds, altare, men köttet får du själv äta."

Vi har funnit att Satanism är mänsklighetens ursprungliga religion. Vi har gjort vår research. Satanism är baserad på de gamla religionerna som föregick Judendomen och Kristendomen för hundratals till tusentals år sedan.

Kristendomen var en reaktion på de ursprungliga Hedniska religionerna, kategoriserade som "Satanism" som betyder "fiende/motståndare" på Hebreiska. Om du läser igenom informationen som finns på denna webbplats, bevisar vi detta.

Kristendomen uppfanns för att ta bort andlig och ockult kunskap (sinnets krafter) från befolkningen och placera denna makt i händerna på ett fåtal "utvalda" till förfång för hela mänskligheten. Sinnets och själens krafter är mycket verkliga. Människor som är omedvetna om eller som inte tror på dessa krafter är lätta att kontrollera och manipulera av dem som är skickliga i att använda dessa energier.

De Ursprungliga Gudarna [Demoner] stämplades orättvist som monster och som "onda" för att hålla mänskligheten borta från andlig kunskap. På grund av detta har mänskligheten drastiskt degenererats både andligt och intellektuellt.

Andlig Satanism förespråkar starkt all lärande, kunskap, undersökning och fri tanke.

Andlig Satanism stöder separationen av kyrka och stat. Satanister trycker inte på Satanism eller missionerar.

Andliga Satanister erkänner vetenskap och tror att allt av det ockulta/övernaturliga har en rationell vetenskaplig förklaring. Vi tror att mänskligheten har hållits tillbaka på ett farligt sätt i detta område på grund av bluffen med Jude/Kristendom och dess obevekliga attacker på vetenskapen i århundraden.

Vi utövar kraftmeditation för att utvecklas andligt och för att lyfta oss själva. Kraftmeditation är lika nödvändig för den mänskliga själen som mat är för människokroppen. Ormen, en symbol för Satan, representerar den heta kundalinikraften rullad vid basen av ryggraden, vilken när den stiger uppåt, förvandlar det mänskliga sinnet och själen till en mycket högre nivå av förståelse och kapacitet. Detta är den sanna innebörden av "Raising the Devil". Satans Ormsymbol representerar även livets DNA-spiral.

Vi jobbar direkt med Satan. Vi tror att varje person som är villig och respektfull kan ha en personlig relation med Satan. Det finns inga medlare inom Andlig Satanism; Ministeriet är här endast för vägledning och stöd.

Vi tar våra trossatser och övningar direkt från Satan själv. Alltför länge har fiender till Satan, såsom de Kristna kyrkorna, varit fria att diktera lögner om Satan och Satanism. Dessa lögner har varit grunden för ockulta brott och andra avskyvärda handlingar som de indirekt främjar. Riktig Satanism har aktivt och nitiskt undertryckts i århundraden och många i okunnighet tror på lögner om Satan och agerar  i enlighet med detta.

Andlig Satanism är en religion som älskar livet. Satan accepterar oss så som vi är, men vägleder oss till att utveckla oss själva till där vi växer till en högre nivå. Andliga Satanister är fria att leva sina liv som de vill - ansvar till ansvarige. Vi lever efter naturlagar och uppmuntrar alla att utveckla sig själva till fullo.

Vi vet att vi "räddar" våra egna själar i motsats till påståenden om att Nasarén räddar vem som helst. Satanism är baserat på den verkliga förvandlingen av själen genom kraftmeditation. Nasarén är en påhittad varelse, vars identitet stals från några 18+ korsfästa Hedniska Gudar, såsom Oden, som hängde i ett träd och är inget annat än ett verktyg för att hålla mänskligheten under kontroll av ett fåtal utvalda. Nasarén har använts i Kristna mässor och gudstjänster som ett substitut för ett mänskligt levande blodsoffer, vilket avslöjar deras sanna syfte.

Den Judisk Kristna religionen är en plågsam bluff mot mänskligheten av katastrofala proportioner. För att en bluff ska lyckas måste det finnas en brist på kunskap hos offret. Den Kristna religionen och dess kohorter undertrycker aktivt kunskap och tankefrihet, uppmuntrar människor att vara slavar och lär aldrig ut eller förespråkar någonting för mänsklighetens förbättring eller framsteg. Till skillnad från berättelserna om hur Nasarén botade människor; Satan visar oss hur vi kan läka oss själva och utföra så kallade mirakler, genom att använda våra sinnen och våra egna själars krafter.

Genom att stärka oss själva har vi självförtroende, självrespekt och uppnår andliga framsteg och självständighet.

Andlig Satanism sätter inga gränser för utvecklingen av sinnets krafter - känd som "häxkonst" eller "magi". Vi tror på rättvisa och precis som kampsportare är bevandrade i användningen av Dim Mak och andra aspekter av fysisk strid, är Andliga Satanister bevandrade i "Magis Svarta Konster" om de någonsin skulle behöva dem. Människor som är omedvetna om dessa krafter är försvarslösa mot dem, och makterna som finns vet detta alltför väl. Satan tolererar inte orättvisa.

Andlig Satanism tolererar inte på något sätt andemisshandel som lärs ut i de klassiska trollböcker(grimoires). Demonerna som var bundna och tvungna att göra trollkarlarnas bud är nu fria och alla som använder de nio fots cirkelmetoderna och "Jehova"-namnen bjuder in till personlig katastrof. Demonerna är våra vänner och med respekt och vördnad när vi kallar på dem genom Satan, försöker vi upprätta ömsesidigt fördelaktiga relationer med dem.

Andlig Satanism förespråkar individualitet, frihet och självständighet.

Det är uppenbart att Satan inte är "mänsklighetens bluffmakare". Hans anhängare har varit få till antalet och han behöver inte stora mängder rikedom, makt och kontroll för att behålla sina anhängare.


Vårt Förflutna Raseras
Systematiskt för att
Hålla Kristendomens 
Lögn Levande.
Avslöja Konspirationen!!!
Klicka Här!!!THE JOY OF SATAN FORUMS:

KLICKA PÅ "HAIL SATAN" NEDAN FÖR ATT BESÖKA VÅRT INTERNET FORUM, DÄR DU KAN LÄRA DIG MER OM ANDLIG SATANISM.

De xstna kyrkor har miljarder och miljarder dollar. För att Satanismen ska gå framåt behövs pengar. Joy of Satan Ministerier kan göra mycket mer med resurser. Gör en donation för stöd och främjande av Satanism i dag!