Inkvisitionen:
En Historia om Kristen Tortyr
Massmord och
Rasering av Mänskligt Liv


"Den Kristna beslutsamheten att finna världen ond och ful har gjort världen ond och ful."
- Friedrich Nietzsche


I dag har den Kristna Kyrkan inte den makt den en gång hade, ändå har vi sett de Kristna misshandlingar på barn, övergrepp och andra avskyvärda handlingar som avslöjar många Kristnas sanna natur och verkan deras "Gud" har på hans anhängare. Pedofiliskandalerna är bara ett litet urval av vad Kristna är kapabla till. Detta på grund av den onda energin de fäster sig till. "Gud" och "Djävulen" är baklänges! Detta kan tydligt ses i Gamla Testamentet där Kristendomens "Gud" var "en Mördare och en Lögnare från början."

Många år tillbaka, när den Kristna kyrkan hade total kontroll över regering, människoliv och ande, vi kan se från inkvisitionen hur sjuka dessa folk är och hur långt de kommer att gå för att få dig att acceptera "Jesus". Precis som man kan se de många Kristna misshandligar mot barn i dag, för många år sedan, med Inkvisitionen, ställdes flickor så unga som nio och pojkar så unga som tio år inför rätta för häxkonst. Barn som var mycket yngre torterades för att få fram vittnesmål mot sina föräldrar.¹ Barn blev sedan piskade medan de såg sina föräldrar brinna.

Inkvisitionen var tidig kommunism. Den Katolska Kyrkan var Medeltidens NKVD och KGB. För mer detaljerad information, läs GULAG-arkipelagen av Aleksandr Solzhenitsyn. Inkvisitionen och kommunismenbåda Judiska programmen är nästan identiska system för massmord, tortyr och förslavning av massorna.

"Kristendom och kommunism är väldigt nära spirituellt och ideologiskt. Detta är ett ganska välkänt koncept som har anammats av olika intellektuella, från Thomas More till Lev Tolstoy. Få människor vet att världens första socialistiska stat upprättades i Paraguay och var baserad på de Katolska Jesuiternas idéer innan Marx skapade sin lära."
" Jesu sällskap - Jesuitordern
 - i den Katolska Kyrkan motsvarade ungefär KGB i Sovjetunionen."
Ovanstående citat hämtade från "Pravda" [Den viktigaste Kommunistiska partiets tidning och ledande tidning i f.d. Sovjetunionen] Ur artikeln: Finns det någon skillnad mellan Kristendom och Kommunism? 30/04/2013

Sanningen är att nästan alla inkvisitorer och högt uppsatta Katolska präster var Judar.

Ett dokumenterat fall i den Schlesiska staden Neisse avslöjar att en enorm ugn byggdes, som under en tioårsperiod, grillade mer än tusen "dömda häxor, några så unga som två år gamla".² Många offer var också extremt gamla, några i 80-årsåldern. Detta gjorde ingen skillnad för kyrkan.

Den Kristna Kyrkan mördade, torterade, stympade och förstörde miljontals och åter miljoner liv både direkt genom Inkvisitionen och indirekt genom alla de krig de uppviglade. Skadan och förstörelsen som denna vidriga religion har begått mot mänskligheten är nästan ofattbart. De flesta människor är inte ens medvetna om dessa sanningar. Mellan åren 1450-1600 var den Kristna Kyrkan ansvarig för tortyren och bränningen av cirka 30 000 påstådda "häxor".³

Under den Romerske Kejsaren Konstantins regeringstid 306-337 e.v.t. betraktades den Kristna Kyrkans doktriner som grunden för lagen.4 Heretiker [människor som motsatte sig kyrkans läror, eller som till och med anklagades för sådan] söktes upp, torterades och mördades så småningom. Heresi var ett brott mot såväl Staten som Kyrkan. I hundratals år försökte makthavare utrota all heresi.

Så tidigt som 430 e.v.t. förklarade Kyrkans ledare att heresi var staffbart med döden. År 906 e.v.t. var "The Canon Episcopi" det första Kyrkliga organet som uttryckligen förbjöd användningen av häxkonst.Innan Inkvisitionen var i gång helt och hållet, accepterade Kyrkan tillbaka heretiker till församlingen, på villkor som de ansåg rimliga. Följande är ett exempel:

Under tre Söndagar kläddes heretiker av till midjan och piskades från stadens/byns ingång ända till kyrkdörren. Han/Hon skulle permanent avstå från kött, ägg och ost förutom på Påsk, Pingst och Jul, när han/hon skulle äta dem som ett tecken på sin botgöring. Under tjugo dagar, två gånger om året skulle han/hon undvika fisk och även vin och olja under tre dagar i vecka och fasta om hans/hennes hälsotillstånd tillät.

Han/Hon skulle bära klosterdräkter med ett litet kors, sytt på varje bröst. Han/Hon skulle höra mässa dagligen. Sju gånger om dagen skulle han/hon recitera de tidebönerna och därtill Herrens bön tio gånger varje dag och tjugo gånger varje natt.
Han/Hon skulle iaktta total abstinens från sex. Varje månad skulle han/hon rapportera till en präst som skulle hålla heretikern under noggrann uppsikt. Han/Hon skulle vara avskild från resten av samhället.6

Det finns inget exakt datum för början av Inkvisitionen, de flesta källor är överens om att den manifesterades under de första sex åren av den Katolske Påvens, Gregorius IX, regeringstid mellan 1227 och 1233. Påven Gregorius IX som regerade från 1227-1241 kallas ofta för "Inkvisitionens Fader".

Inkvisitionen var en kampanj av tortyr, stympning, massmord och förstörelse av människoliv utförd av Kristna och deras Judiska rötter. Kyrkan ökade i makt tills den hade total kontroll över människolivet, både sekulärt och religiöst.
Vatikanen var inte nöjd med de framsteg som gjorts av regionala ledare vad det gäller att utrota heresi. Påven Innocentius III befullmäktigade sina egna inkvisitorer som svarade direkt till honom. Their authority was made official in the papal bull of March 25th, 1199.7 Innocent declared "anyone who attempted to construe a personal view of God which conflicted with the Church dogma must be burned without pity."8

In 1254, to ease the job of the inquisitors, Pope Innocent IV decreed that accusers could remain anonymous, preventing the victims from confronting them and defending themselves. Many churches had a chest where informants could slip written accusations against their neighbors. Three years later, he authorized and officially condoned torture as a method of extracting confessions of heresy. 9

Victims were tortured in one room, and then, if they confessed, they were led away from the chamber into another room to confess to the inquisitors. This way it could be claimed the confessions were given without the use of force. The Inquisitional law replaced common law. Instead of innocent until proven guilty, it was guilty until proven innocent.

Inquisitors grew very rich, accepting bribes and fines from the wealthy who paid to avoid being prosecuted. The wealthy were prime targets for the church who confiscated their property, land and everything they had for generations. The Inquisition took over all of the victims' possessions upon accusation. There was very little if any chance of proving one's self innocent, so this is one way the Catholic Church grew very wealthy. Pope Innocent stated that since "God" punished children for the sins of their parents, they had no right to be legal heirs to the property of their parents. Unless children came forth freely to denounce their parents, they were left penniless. Inquisitors even accused the dead of heresy, in some cases, as much as seventy years after their death. They exhumed and burned the victim's bones and confiscated all property from their heirs, leaving them with nothing. 10

The actions of the inquisitors had devastating effects on the economy that left entire communities totally impoverished while the church glutted with wealth. They also crippled the economy by holding certain professions suspect. Inquisitors believed the printed word to be a threat to the church and interfered with the communication brought about by the invention of the printing press in the 15th century. Maps, cartographers, traveling merchants and traders were all placed under intense suspicion; a threat to the church.

Although the church had begun murdering people it deemed heretics in the 4th century and again in 1022 at Orléan, papal statutes of 1231 insisted heretics suffer death by fire. Burning people to death prevented the spilling of blood. John 15:6 "If a man abide not in me, he is cast forth as a branch, and is withered; and men gather them, and cast them into the fire, and they are burned."

The pedophilia witnessed today is just a small example of the insanity and the twisted, warped minds of most Christians and where any power that they obtain leads to.

The Witch hunts, 1450-1750 were what R. H. Robbins [The Encyclopedia of Witchcraft and Demonology] called "the shocking nightmare, the foulest crime and deepest shame of western civilization." In this 300-year period, the church stepped up the mass murder and systematic torture of innocent human beings. Torturers were allowed as much time as they needed to torture their victims. Most courts demanded that prior to the torture, the victim be thoroughly shaved, claiming that any Demon left undetected in the victim's body hair might intervene to deaden the pain that the torturers inflicted or answer for the victim.11

Doctors would be in attendance if it seemed the victim might die from the torture. The victim would then be allowed to recover a little before more torture was applied. If the victim died during the torture, inquisitors claimed the Devil intervened with the purpose of sparing the victim further pain or preventing them from revealing his secrets.12 Those who fainted had vinegar poured into their nostrils to revive them. The victim's families were required under law to reimburse the courts for the costs of torture. Entire estates were seized by the church. Priests blessed the torture instruments prior to their being used. Certain devices were employed to inflict the maximum pain; indisputable evidence of the sick Christian mind:

Judas Cradle

The victim was pulled up by a rope or chain and then lowered to the point. The torturer controlled the pressure by attaching weights to the victim or rocking or raising and dropping the victim from various heights.

Brodequin [The Boots]
The brodequin was used to crush the legs by tightening the device by hand, or using a mallet for knocking in the wedges to smash the bones until the bone marrow spurted out. People who passed out were further condemned as the losing of consciousness to be a trick from the Devil in order to escape pain.

Burning the feet.
Oil, lard and grease were applied to the feet before roasting them over a fire. A screen was used to control or increase the pain as exposure to the fire was applied on and off for maximum suffering. Also, as a variation, some victims were forced to wear large leather or metal boots into which boiling water or molten lead was poured.


Hanging and the Strappado

The victim's hands were bound behind the back. They were then yanked up to the ceiling of the torture chamber by a pulley and a rope. Dislocation ensued. Christians preferred this method, as it left no visible marks of torture. Heavy weights were often strapped to the victim to increase the pain and suffering.
Squassation was a more extreme form of the torture. This method entailed strapping weights as much as hundreds of pounds, pulling limbs from their sockets. Following this, the Christian inquisitor would quickly release the rope so they would fall towards the floor. At the last second, the Christian inquisitioner would again yank the rope. This dislocated virtually every bone in the victim's body. Four applications were considered enough to kill even the strongest of victims.

Many were hung upsidedown as well until strangulation ensued.

Heretic's Fork


This device was often used to silence the victim on the way to the burning stake, so they could not reveal what had occurred in the torture chamber or defend themselves in any way.

Ripping the flesh

Christian clergy delighted in the tearing and ripping of the flesh. The Catholic church learned a human being could live until the skin was peeled down to the waist when skinned alive. Often, the rippers were heated to red hot and used on women's breasts and in the genitalia of both sexes.

Breast Rippers

The Iron Torture Chair was studded with spikes. The victim was strapped in nude and a fire was lit beneath the chair. Heavy objects were also used. They were placed upon the victim to increase the pain of the spikes. Blows with mallets were also inflicted. Often, other torturous devices were applied with the chair such as the flesh ripping pincers, shown above and leg crushing vices.

Skull Crusher
This one speaks for itself. Christian clergy preferred this device because it did not leave visible marks, unless the skull was completely crushed, which happened.

The Rack

The Rack, aka the Ladder was another device that was used extensively. The procedure was to place the nude or near nude victim horizontally on the ladder or rack. Ropes were used to bind the arms and legs like a tourniquet. The knot could be steadily twisted to draw tight the ropes and stretch the victim to where the muscles and ligaments tore and bones broke. Often, heavy objects were placed upon the victim to increase the pain. This was considered by the church to be "one of the milder forms of torture."

The Wheel
The nude victim, was stretched out, lying face downward on the ground or on the execution dock, with his or her arms and legs spread, and tied to stakes or iron rings. Wooden crosspieces were placed under the wrists, elbows, ankles, knees and hips. The inquisitor then smashed limb after limb and joint after joint, including the shoulders and hips, with the iron-tyred edge of the wheel, taking care not to bring about the death of the victim. There were splinters of smashed bones, blood spurted everywhere, and the victim's entire skeleton was crushed and smashed. Thereafter the shattered limbs were “braided” into the spokes of the large wheel.
The wheel has to be one of the most gruesome of all torture devices. The idea is, that the victims' limbs are shattered and entwined around the spokes of the wheel, attaching them to it.

The Thumbscrew
The thumbscrew was a device where the victim's thumbs were placed and systematically crushed. Similar devices were used on the toes. Thumbscrews were often applied at the same time as the strappado and other torture devices to inflict more pain.

The Water Torture
The victim was stripped and bound to a bench or table and a funnel was inserted and pressed down into his throat. Water was poured into the funnel in jugs full with his/her nose being pinched, forcing him/her to swallow. After this was repeated enough times to where the victim's stomach was almost to burst, the bench or table was then tilted, with the victim's head pointing to the floor. The water in the stomach put painful pressure on the victim's lungs and heart. There was not only the incredible pain with this, but also, the feeling of suffocation. Inquisitors would also beat upon the stomach with mallets to the point of internal rupture. In another variation, the victim was forced to swallow large quantities of water together with lengths of knotted cord. The cords were then violently yanked from the victim's mouth resulting in disemboweling.

The Iron Maiden also known as the "Virgin Mary"
Covering the front side of this device was a statue of the Virgin Mary, inside were spikes, sharp knives or nails. Levers would move the arms of the statue, crushing the victim against the knives and nails.

Other devices and methods:

Galileo Galilei, the famous Italian astronomer and physicist was one of the most noted victims of the Inquisition. A letter in which he attempted to demonstrate the Copernican theory, that the Earth is not the center of the universe, was forwarded by some of his enemies to the inquisitors in Rome. He was tried in 1633 and found guilty of heresy. He was forced to recant [publicly withdraw his statement] and was sentenced to life imprisonment under house arrest.
In 1979, Pope John Paul II declared that the Roman Catholic Church "may have been mistaken in condemning him," and he established a commission to study the case.13
In 1993, the Catholic Church "officially" pardoned Galileo. In other words, they forgave him for teaching that the planets revolve around the Sun, not the Earth.

Loss of human life:

The above accounts were taken from Cassel Dictionary of Witchcraft by David Pickering.

On Sunday, March 12th, 2002, the Pope John Paul II apologized for the "errors of his church for the last 2000 years."


KÄLLOR:

¹The Dark Side of Christian History by Helen Ellerbe, page 124
²Cassel Dictionary of Witchcraft by David Pickering, article on "Germany", page 108
³Cassel Dictionary of Witchcraft by David Pickering, article on "Inquisition", page 146
4 World Book Encyclopedia article on "Inquisition." ©1989
5 Wizards and Sorcerers by Tom Ogden, article on "Inqusition."
6 The Dark Side of Christian History by Helen Ellerbe, page 77
7Wizards and Sorcerers by Tom Ogden, article on "Inquisition."
8The Dark Side of Christian History by Helen Ellerbe, page 77
9Wizards and Sorcerers by Tom Ogden
10The Dark Side of Christian History by Helen Ellerbe, page 80
11Cassel Dictionary of Witchcraft by David Pickering article on "Torture."
12Cassel Dictionary of Witchcraft by David Pickering, article on "torture."
13World Book Encyclopedia article on "Galileo." ©1989

TILLBAKA TILL AVSLÖJA KRISTENDOMEN