"DET FINNS INGEN ANNAN GUD ÄN JAG." "VEM VÅGAR DÅ DYRKA KORANENS OCH BIBELNS FALSKA GUD NÄR HAN VET DETTA?" - Satan in Qu'ret Al-Yezid


© copyright 2002 - 2022 - Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457
 

*Note: De flesta av skrifterna på denna webbplats är upphovsrättsligt skyddade. Författaren ger tillstånd att skriva ut dem för personligt bruk så länge de inte ändras.


"Mörker är ljus som vänds ut och in" Beelzebub


UPDATES - 22/March/2022

 VIKTIG INFORMATION FÖR ICKE-SATANISTER, ATEISTER OCH DE SOM ÄR NYFIKNA PÅ ANDLIGHET.

DONERA FÖR FRÄMJANDE AV SATANISM.


 WÄLKOMMEN

  SATAN

 ANDLIG SATANISM

 AL JILWAH - SATANS SVARTA BOK

 SATANS PREDIKNINGAR

 SATANISMENS URSPRUNG

 ATT AVSLÖJA KRISTENDOMEN

 DÖDEN, LIVET EFTER DÖDEN OCH                 HELVETET

 ÄGNA DIN SJÄL ÅT SATAN

 DEMONER: DE URSPRUNGLIGA          FÖRKRISTNA HEDNISKA GUDARNA FRÅN TIDEN FÖRE KRISTENDOMEN

 SATANISKA SYMBOLER

 FÖR DEM SOM ÄR NYA INOM                          SATANISMEN.

 BARN OCH TONÅRINGAR FÖR                          SATAN

 GÅ MED I HELVETETS ARMÉ

 SATANISKA RITER OCH FIRANDEN

 MEDITATIONER

 SATANIC MAGICK

VITTNESMÅL, UPPSATSER OCH                   ARTIKLAR FRÅN MEDLEMMAR.

 AVANCERAD SATANISM

 ATT HANTERA XIANITY: DINA                        JURIDISKA RÄTTIGHETER

 MEDLEMSKAP E-GRUPP

 SATANS BIBLIOTEK 


Det finns olika sekter inom satanismen. Joy of Satan Ministries är andlig satanism.


Satanism är inte en "kristen uppfinning".


Satanismen är äldre än kristendomen och alla andra religioner.


Satanism handlar inte om spöken, troll, vampyrer, Halloweenmonster eller andra besläktade entiteter.


Satanism handlar inte om "ondska".


Satanismen är inte en "reaktion på kristendomen".


Satanism handlar inte om döden.


Sann satanism handlar om att höja och stärka mänskligheten, vilket var vår sanna skapares (Satans) avsikt.


Vi känner Satan/Lucifer som en verklig varelse.


Vi vet att Satan är mänsklighetens sanna far och skapargud.


Vi vet att Yahwe/Jehova är en fiktiv enhet, och att människorna bakom denna lögn är mänsklighetens verkliga bedragare och lögnens mästare. Detta är uppenbart i de många motsägelser som finns i den judiska/kristna Bibeln och som avslöjar att denna text är ett verk av människor som hade ockult kunskap och som tillsköt den med makt för att göra den trovärdig och för att framkalla rädsla i syfte att kontrollera.


Vi är laglydiga.


Vi förespråkar eller deltar INTE i några blod- eller levande offer. Denna handling är judisk/kristlig, som det står i deras bibel- 5 Mosebok 12:27: 

"Och du skall offra dina brännoffer, kött och blod, på HERRENS, din Guds, altare, och blodet från dina offer skall hällas ut på HERRENS, din Guds, altare, och du skall äta köttet."


Vi har funnit att satanismen är mänsklighetens ursprungliga religion. Vi har gjort vår forskning. Satanismen är baserad på de gamla religioner som föregick judendomen och kristendomen från hundratals till tusentals år.


Kristendomen var en reaktion på de ursprungliga hedniska religionerna, som betecknades som "satanism", vilket betyder "fiende/motståndare" på hebreiska. Om du läser igenom den information som finns på denna webbplats bevisar vi detta.


Kristendomen uppfanns för att ta bort andlig och ockult kunskap (sinnets krafter) från befolkningen och placera denna makt i händerna på ett "utvalt" fåtal till skada för hela mänskligheten. Sinnets och själens krafter är mycket verkliga. Människor som är omedvetna om eller inte tror på dessa krafter är lätta att kontrollera och manipulera av dem som är skickliga på att använda dessa energier.


De ursprungliga gudarna [demonerna] stämplades orättvist som monster och stämplades som "onda" för att hålla mänskligheten borta från andlig kunskap. På grund av detta har människosläktet drastiskt degenererat både andligt och intellektuellt.


Andlig satanism förespråkar starkt allt lärande, kunskap, undersökning och fri tankeverksamhet.


Andlig satanism stöder separationen av kyrka och stat. Satanister driver inte fram satanismen eller gör proselyter.


Andliga satanister erkänner vetenskapen och anser att allt ockult/övernaturligt har en rationell vetenskaplig förklaring. Vi anser att mänskligheten har hållits tillbaka på ett farligt sätt på detta område på grund av den judiska/kristna bluffen och dess obevekliga angrepp på vetenskapen under århundraden.


Vi praktiserar kraftmeditation for andligt och för att höja oss själva. Kraftmeditation är lika viktigt för den mänskliga själen som mat är viktigt för den mänskliga kroppen. Ormen, som är en symbol för Satan, representerar den eldiga kundalinikraften som är upprullad vid ryggradens bas och som när den stiger upp förvandlar människans sinne och själ till en mycket högre nivå av förståelse och förmåga. Detta är den sanna innebörden av att "höja djävulen". Satans ormsymbol representerar också  att avancera livets DNA-helix.

Vi arbetar direkt med Satan. Vi tror att varje person som är villig och respektfull kan få en personlig relation med Satan. Det finns inga medlare inom andlig satanism; ministeriet är här endast för vägledning och stöd.

Vi tar våra principer och metoder direkt från Satan själv. Alltför länge har Satans fiender, såsom de kristna kyrkorna, haft friheten att diktera lögner om Satan och satanism. Dessa lögner har varit grunden för ockulta brott och andra avskyvärda handlingar som de indirekt främjar. Sann satanism har aktivt och ivrigt förtryckts i århundraden och många tror av okunnighet på lögner om Satan och reagerar därefter.

Andlig satanism är en livskännande religion. Satan accepterar oss som vi är, men vägleder oss till att avancera oss själva så att vi utvecklas till en högre nivå. Andliga satanister är fria att leva sina liv som de vill - ansvar till de ansvariga. Vi lever enligt naturlagen och uppmuntrar alla att utveckla sig själva till sin fulla potential.

Vi vet att vi "räddar" våra egna själar i motsats till påståendena om att Nasaret räddar någon. Satanismen är baserad på själens sanna förvandling genom kraftmeditation. Nasaret är en fiktiv enhet, vars identitet stals från några 18+ korsfästa hedniska gudar, såsom Oden, som hängde i ett träd och är inget annat än ett verktyg för att hålla mänskligheten under kontroll av ett fåtal utvalda. Nazarenen har använts i kristna mässor och gudstjänster som ett substitut för ett mänskligt levande blodsoffer, vilket avslöjar deras sanna syfte.

Den judiska/kristna religionen är en elakartad bluff mot mänskligheten av katastrofala proportioner. För att en bluff skall lyckas måste det finnas en brist på kunskap hos offret. Den kristna religionen och dess medmänniskor undertrycker aktivt kunskap och fria tankar, uppmuntrar människor att vara slavar och förespråkar eller lär aldrig ut något för att förbättra eller utveckla mänskligheten. I motsats till berättelserna om hur nazarenen botade människor; Satan visar oss hur vi kan bota oss själva och utföra så kallade mirakel, med hjälp av våra sinnen och krafter i våra egna själar.

Genom att stärka oss själva får vi självförtroende, självrespekt och uppnår andligt framåtskridande och oberoende.

Den andliga satanismen sätter inga gränser för att utveckla sinnets krafter - känt som "häxkonst" eller "magi". Vi tror på rättvisa och precis som kampsportare är bevandrade i användandet av Dim Mak och andra aspekter av fysisk strid, är andliga satanister bevandrade i "magins" svarta konst om de någonsin skulle behöva dem. Människor som är omedvetna om dessa krafter är försvarslösa mot dem, och makthavarna vet detta alltför väl. Satan tolererar inte orättvisor.

Andlig satanism tolererar inte på något sätt andeövergrepp som lärs ut i de klassiska grimoires. De demoner som var bundna och tvingade att utföra trollkarlarnas order är nu fria och alla som använder metoderna med nio fot-cirklar och "Jehova"-namn bjuder in till personlig katastrof. Demonerna är våra vänner och med respekt och vördnad för att kalla genom Satan försöker vi skapa ömsesidigt fördelaktiga relationer med dem.

Andlig satanism förespråkar individualitet, frihet och oberoende.

Det är uppenbart att Satan inte är "mänsklighetens bedragare". Hans anhängare har varit få till antalet och han behöver inte kopiösa mängder av rikedomar, makt och kontroll för att behålla sina anhängare. 


 Vårt förflutna är att vara systematiskt förstörda. För att behålla lögnen av kristendomen. Avslöja konspirationen!! Klicka här!!  


 Joy of Satan Forums:


KLICKA PÅ "HAIL SATAN" NEDAN FÖR ATT BESÖKA VÅRA INTERNETFORUM, DÄR DU KAN LÄRA DIG MER OM ANDLIG SATANISM.

 
De xianska kyrkorna har miljarder och åter miljarder dollar. För att satanismen ska kunna utvecklas behövs pengar. Joy of Satan Ministries kan göra mycket mer med resurser. Gör en donation för främjande och avancemang av satanismen idag!